תגית: פסח

בסימן הגלייה

כך גם אני מוצא את עצמי ערב-פסח אחר ערב-פסח נמנע לזרוק ולהיפטר מחפצים שהפסקתי להשתמש בהם. מאיפה נובעת אי המסוגלות הזאת?