תגית: נשיות

בסבך הזה / שיר לט"ו באב

התר מעלי
חבלי רגש
טול מעדר
ודחפור –
וראה לצמאון אדמתי

שלא לחטוא ביעוד

מה יותר טבעי ונעים ומחניף לאשה מהתייחסות למיניותה? מה מתסכל אשה יותר מהתעלמות של גברים ממיניותה? מדוע רוצות הפמיניסטיות לגזול מחברותיהן את הביטוי הטבעי ליעודן הביולוגי והמהותי – להיות נחשקות?