תגית: מקור ראשון

הסכנה האמיתית של החרדים / נחמן וייס

החשש האמיתי של ההנהגה החרדית הוא מהיום בו לפיד והממסד יחבקו את המגזר. כשאשר צעירים חרדים לא יחושו שנאה ויבינו שהם יכולים ללבוש מדים אחרים, לאחוז נשק, להוסיף ללשונם את המונחים הצבאיים – ובד בבד לשמור על קיום המצוות, אזי תאבד ההגמוניה החרדית את עיקר כוחה | נחמן וייס

אולי תשתקו כבר / דינה אברמסון

"אנחנו לא מקשיבים, אנחנו עסוקים בלהפריע". בימים שאחרי, התאמנתי תוך כדי שיחות עם אנשים לנסות רגע להקשיב להם עד שיסתיים להם הדיבור ורק אז לפטפט את עצמי. זו הייתה מלאכה כל כך קשה, שאני מודה שפשוט נכשלתי בה לחלוטין.