כיצד לנהוג בעניין הרפור'

כיצד לדעתכם היה על המדינה לנהוג? א. להכיר ברפורמיים ובקונסרבטיביים כשם שמכירים באנשי דת יהודים נוצריים ומוסלמים בישראל. וע"כ, ככולם וחלק מהשוויון החברתי והדמוקרטי, לתקצב גם אותם ולשלם שכר לרבניהם. […]

קרא מאמר ←