חודש: ספטמבר 2016

כשהגרמני עולה לו לראש

מנדל יודע שדקת הדומייה היחידה שיזכה לה כאן תהיה בצפירה של יום הזיכרון. אבל אם שם מרוויחים שקט וכסף, כאן עושים חיים. אם כן, מהו געגוע אם לא למשהו שלא יהיה שלך אף פעם?

גם לעצמו לא הקשיב

אבל איש לא מקשיב זה לזה. הכל רוצים לדבר, לומר. אחד אינו מקשיב. מדברים ומדברים, חלקם מתחילים להתפזר, חומקים אט אט. ואלו ממשיכים לדבר ולדבר