יום: 28 בפברואר 2016

ווא-ווא נכריה הגונה // נחמן וייס

מה יודעת ווא-ווא הנכריה על יחסי אהבה או יחסי חוץ, על גזר שנקטף מעבר לקו-ירוק או חרם על סלטי שמיר; מה יודעת על ירושלים של בנט או מצרים של שפיר; היא אינה יודעת על פאה נוכרית או חלב נכרי.