יום: 21 בפברואר 2016

גבול האדם // נחמן וייס

השפה היא קווי המתאר של העולמות שלך, היא הגבול שלך. ובמסע שלך, כאשר אתה רחוק מהבית, רחוק מסביבת החיים שלך, דווקא אז, בתוך חווית הזרות והריחוק – השפה היא הארץ המובטחת שלך; מילה אחת יכולה להשיבך אל מקומך.