יום: 25 ביוני 2015

להיות ירח / נחמן וייס

יש הרי שפע כזה גדול. ברגע שאנו מתחברים לעצמנו פנימה, מוכנים לקבל, מרפים, מוכנים להיחשף – אנחנו מתחברים לתודעה האינסופית, לשפע, לכל. וזו האלוהות בעצמה. זה אתה ואני שאנו אחד. זו את ואני שזורמים דרך אותו מקום. זה שנינו ששייכים להכל והכל ששייך אל כולנו.