חודש: מאי 2015

על גבול המאבק / נחמן וייס

כך אני חוזר שוב ושוב על עקבותיי. כמו אדם המאבד מפתח וחוזר למקומות שבהם שהה, משחזר את צעדיו, אולי כך אמצא את האבידה. אותי.

איזה פחד / נחמן וייס

מי שמבקר אותך אלו אנשים שפוחדים להיות לבד במה שהם נאחזים כדי להצדיק את עצמם, ולכן הם רוצים אותך צמוד אליהם. הם יתעתעו בך רק כדי שתהיה קרוב לרעיון שלהם. הם לא נותנים לך את המקום שלך. אם תפסיד אותם – לא תפסיד כלום.