חודש: נובמבר 2013

כ"ט בנובמבר והפליטוּת היהודית

בד בבד השתרשה לה במשך השנים נורמה מגונה שמשמעותה התעלמות מכוונת ומוכוונת ממימדי הטרגדיה האנושית של הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב. הם נטבחו, גורשו ורכושם הופקע. המציאות מוכיחה כי יש נכבה שהתעלמו ממנה – הנכבה היהודית | אלי חזן, ישראל היום